L-V 9-18
Apeleaza la recomandarea unui expert!

Contract cadruCONTRACT
Seria [[serie_contract]] nr. [[nr_contract]]-[[order_id]] din data de [[data_contract]]

1. Părțile contractante:

SC Oxigen Travel Nature SRL cu sediul social in Bucuresti, Strada Elev Stefanescu nr 13, Bloc 451, etaj 2, ap 26, Sector 2, Bucuresti (punct de lucru Str. Sergent Nastase Pamfil nr. 38, Sector 2, Bucuresti), Cod de Inregistrare Fiscala RO 35825795, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4060.2016, titulara a Licentei de turism nr. 891 din 21.05.2019 pentru Agentia de Turism Oxigen Tour. Polita de Asigurare emisa de German Romanian Assurance SA, Seria IF-i, nr.4004/03.01.2024, valabilă până la data de 08.01.2025 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.oxigentour.ro, cont bancar RON deschis la ING, RO11INGB0000999906048760 RON, sau RO90INGB0000999906144241 EUR, reprezentata prin D-nul Voicu Andrei Catalin – Reprezentant legal, denumită în continuare Oxigen Tour

Și calatorul/reprezentantul calatorului: Domnul/Doamna [[firstname]] [[lastname]], domiciliat/domiciliata in [[adresa_completa]], telefon [[telephone]], au convenit la incheierea prezentului contract:

Comunicarea intre cele doua parti a fost agreata prin urmatoarele mijloace considerate oficiale:

- Oxigen Travel Nature SRL – adresa de e-mail contact@oxigentour.ro, adresa Str. Sergent Nastase Pamfil nr. 38, Sector 2, Bucuresti.
- Calatorul – SMS: [[telephone]], E-mail [[email]]

2. Obiectul contractului - Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii de calatorie mentionat mai jos înscris în voucher, sau orice alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. Anexele fac parte din contract.

2.1 Denumirea pachetului de servicii de calatorie: [[denumire_calatorie]]

2.2 Destinatia [[locatie]], Perioada [[perioada]]

2.3 Nr. Persoane inscrise [[nr_participanti]]

2.4. Numele persoanelor inscrise:
[[nume_participanti]]

2.5. Servicii asigurate:
[[contract_include]]

2.6. Servicii neincluse in pachetul de servicii de calatorie:
[[contract_nu_include]]

3. Pretul
Pretul pachetului este [[pret]] [[moneda]] si cuprinde costul serviciilor efective si comisionul agentiei.
Pretul include si:
[[optiuni]]
Modalitatea de plata:
[[termene]]

3.1. Prețul pachetului este cel stipulat in prezentul contract și se compune din costul serviciilor de calatorie efective si comisionul Agenției. Acesta poate reprezenta pretul intreg al pachetului de servicii de calatorie, asa cum este prezentat pe site-ul www.oxigentour.ro, sau doar participarea la anumite activitati din cadrul pachetului de servicii de calatorie conform optiunii calatorului.

3.2. In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

3.3. In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim last minute, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica la tariful integral al pachetului de servicii de calatorie. In acest caz, calatorii care s-au inscris la excursii si au achitat avansul inainte de regimul last minute nu vor beneficia de reducerea aferenta ofertei last minute. Oferta last minute este valabila doar din momentul aparitiei acesteia pe piata (site/alte modalitati electronice), si nu are efecte retroactive asupra calatorilor care s-au inscris inainte ca ea sa apara.

3.4. Modalități de plat. Pachetul de servicii de calatorie va fi achitat prin una din urmatoarele modalitati:

3.4.1. integral, in momentul achizitionarii serviciilor de calatorie

3.4.2. in rate, prin plata unui avans in momentul achizitionarii serviciilor de calatorie si ulterior cu plata ratelor la
datele mentionate in prezentul contract

Conditiile de plata de mai sus se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care calatorul a solicitat alti termeni iar Oxigen Tour a agreat in scris aceasta solicitare. In orice caz, termenii agreati vor fi inscrisi in prezentul contract.

3.5. Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului: [[minim_grup]] persoane, iar termenul limita de informare in caz de anulare este:
   i. 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul in care calatoriile dureaza mai mult de sase zile;
   ii. Sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
   iii. 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.

4. Termeni si conditii generale

4.1. Pachetul de servicii de calatorie este asigurat de catre Agentia Organizatoare Oxigen Tour. Combinatia de servicii de călătorie pusă la dispoziția dumneavoastră este un pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea Oxigen Travel Nature SRL va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. În plus, conform legislației, societatea Oxigen Travel Nature deține protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă. Informații suplimentare
referitoare la principalele drepturi în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018 [https://www.oxigentour.ro/drepturi-principale-in-temeiul-ordonantei-guvernului].

4.2. Contractul se considera agreat si va intra in vigoare in momentul in care urmatoarele conditii au fost indeplinite cumulativ:

4.2.1. Toate informatiile aferente prezentului pachet de servicii de calatorie au fost citite si acceptate de catre calator exclusiv prin mijloace electronice pe site-ul www.oxigentour.ro;

4.2.2. în momentul în care calatorul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Oxigen Tour si achitat avansul aferent pachetului de servicii de calatorie. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat.

4.3. In cazul nerespectarii modalitatii de inscriere, agentia isi rezerva dreptul de a anula rezervarea si dupa caz de a returna banii achitati de catre calator conform art. 6 din prezentul contract.

4.4. Prezentul contract este pus integral la dispoziția calatorului pe site-ul agenției si ulterior rezervarii serviciilor de calatorie la adresa de e-mail furnizata de calator. Obligația de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin semnarea contractului si transmiterea acestuia catre Agentie personal, curierat, posta sau prin email.

4.5. Informatiile furnizate calatorului sunt parte integranta in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie si nu pot fi modificate decat cu acordul explicit al partilor contractante. Fotografiile prezentate în cataloage, oferte speciale, site-uri, sau materiale publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de calator.

4.6. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.

5. Drepturile și obligațiile Agenției

5.1. Oxigen Tour se obligă să furnizeze calatorului toate informatiile esentiale privind pachetul de servicii de calatorie anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie. Serviciile de calatorie Oxigen Tour pot fi achizitionate doar pe site-ul www.oxigentour.ro. Fiecare pachet de calatorie are o pagina proprie pe care sunt furnizate toate informatiile necesare, daca sunt aplicabile pachetului respectiv

5.2. Oxigen Tour poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in cazurile enumerate la art. 8.7 din prezentul contract

5.3. Oxigen Tour va trimite toate informarile, mentiunile sau eventuale modificari aduse pachetului de servicii de calatorie la adresa de e-mail furnizata de catre calator si mentionata explicit in prezentul contract de servicii de calatorie sau prin alte modalitati convenite in mod expres cu Calatorul in prezentul contract. Sarcina verificarii corectitudinii datelor de contact ii revine calatorului in momentul confirmarii prezentului contract. De asemenea, calatorul va trimite toate informarile sau mentiunile aduse prezentului contract la adresa contact@oxigentour.ro

5.4. Oxigen Tour este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in prezentul contract.

5.5. Oxigen Tour isi rezerva dreptul de a modifica anumite clauze ale contractului privind pachetul de servicii de călătorie, numai in cazul in care agentia indeplineste in mod cumulativ, următoarele condiții: modificarea este nesemnificativă si Oxigen Tour îl informează pe călător cu privire la modificare într-un mod clar, inteligibil și bine evidențiat, pe un suport durabil.

5.6. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Oxigen Tour remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:

5.6.1. neconformitatea nu poate fi remediată;

5.6.2. remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

5.7. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de călătorie, iar Oxigen Tour constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

5.7.1. să ofere calatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea prețului, respectiv serviciile de calatorie oferite să fie de aceeași calitate și cantitate;

5.7.2. să restituie calatorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile de calatorie achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

5.8. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Oxigen Tour va suporta costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu depășește trei nopți pe călător. Acest cost va fi achitat de calator la intoarcerea in tara. (Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor, astfel cum este prevăzută la art. 11 sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.)

5.9. Oxigen Tour nu are dreptul să invoce circumstanțe inevitabile și extraordinare pentru a limita răspunderea, dacă furnizorul de transport în cauză nu poate invoca astfel de circumstanțe în temeiul legislației Uniunii Europene.

5.10. Oxigen Tour acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în special prin:

5.10.1. furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară;

5.10.2. efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

5.11. Oxigen Tour are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru asistența oferita calatorului în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depășește în niciun caz costurile efective suportate de Oxigen Tour.

5.12. Agentia de turism organizatoare isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul de calatorie in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, pandemii, schimbari politice, stari de urgenta decretate, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica Calatorii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.

5.13. Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in Contract. In situatia in care programul de calatorie a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.

5.13.1. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de calatorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. Sunt cazuri in care biletele de avion achizitionate sunt nerambursabile. In aceste situatii calatorul isi asuma in cazul renuntarii la pachet, aceste costuri.

5.13.2. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

5.13.3. Oxigen Tour este răspunzătoare pentru buna executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția cazului cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează calatorului sau unor cauze exoneratoare de raspundere convenite prin contract cu calatorul.;

5.13.4. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, modificari de program la obiectivele turistice din cadrul pachetului turistic, schimbari de program ale obiectivelor turistice oferite in pachet aparute datorita conditiilor climatice sau de alta natura din motive neimputabile Agentiei, imposibilitatii realizarii unuia sau mai multor trasee turistice propuse in pachet din cauza conditiilor meteo nefavorabile sau a altor cazuri fortuite, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.

5.14. Oxigen Tour va furniza în scris calatorului sau prin mijloacele de comunicare electronice convenite în prezentul contract (e-mail, sms etc.), cu cel puțin 2 zile înainte de data plecării, următoarele informații:

5.14.1. orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

5.14.2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentantilor locali ai Oxigen Tour sau, în lipsa acestora, un număr de apel de urgență care să îi permită contactarea Oxigen Tour;

5.14.3. pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

5.15. OXIGEN TRAVEL NATURE SRL - agentia de turism OXIGEN TOUR administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web în conformitate cu dispozitiile legislatiei în vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Societatii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. OXIGEN
TRAVEL NATURE S.R.L. , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, a informatiilor despre pachetul turistic achizitionat sau a urmatoarelor pachete turistice care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra etc.; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor;implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale(comenzii) cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor; derularea in bune conditii a tranzactiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

5.16. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului Contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale Calatorului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa calatorul, in scris, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar Calatorul are posibilitatea ca, intr-un termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze Contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare va comunica Calatorului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In cazul in care modificarile aduse Contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. Daca modificarea intervine dupa inceperea calatoriei, informarea se va face in cel mai scurt timp de la momentul cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare. Calatorul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism organizatoare despre decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca Calatorul a acceptat modificarile propuse de Agentia de turism organizatoare si nu mai poate inceta Contractul sau solicita vreo despagubire.

5.17. In cazul in care in urma unei solicitari de modificare a unor caracteristici ale serviciilor de calatorie, Calatorul opteaza pentru incetarea Contractului, Agentia de turism organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama Calatorului, in aceeasi metoda in care a fost realizata si incasarea: transfer bancar / plata cu cardul / cash in termen de 14 zile de la data incetarii Contractului. In situtia in care calatorul s-a inscris in cadrul excursiei alegand plata cu cardul, procesul de returnare a sumei achitate variaza in functie de banca unde calatorul are emis cardul, acesta putand dura si mai mult de 14 zile. 

5.18. In cazul in care Calatorul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari. 

5.19. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse Calatorului de aceste intarzieri. 

5.20. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului de calatorie din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.

5.21. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul urmatoarele tipuri de informari: - de confirmare/modificare hotel, daca pachetul Contractat nu este cu confirmare imediata - de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial - de plecare: orarele, locurile escalelor si legaturile, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc. Informarile de plecare se transmit automat din sistem cu 2 zile inainte de inceperea pachetului de servicii de calatorie. In intelesul prezentului Contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail) 

6. Drepturile și obligațiile calatorului 

6.1. Calatorul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism organizatoare, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului Contract, Calatorul declara ca a primit aceste informatii in perioada preContractuala. 

6.2. Pretul, continutul si programul pachetului de servicii de calatorie pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui Contract. Agentia de turism organizatoare nu raspunde pentru prestarea defectuoasa a serviciilor operate de de catre partenerii locali ai Agentiei de turism organizatoare sau de catre alti prestatori. In masura in care pachetul de servicii de calatorie cuprinde servicii de calatorie furnizate de alti prestatori carora li se aplica termenii si conditiile stabilite de acestia din urma, Agentia de turism organizatoare va informa in acest sens Calatorul in prealabil cu privire la aceste aspecte, Agentia de turism neputand fi tinuta raspunzatoare pentru modul de executare a acestor servicii. Daca reglementarile internationale obligatorii la nivelul Uniunii Europene limiteaza raspunderea pentru un furnizor de servicii de calatorie care presteaza un serviciu dintr-un pachet de servicii de calatorie vandut de Agentia de turism organizatoare, aceleasi limitari sunt aplicabile si pentru Agentia de turism organizatoare. 

6.3. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile Contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.4. Calatorul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc., 

6.5. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism organizatoare solicitarile sale speciale in perioada preContractuala, urmand a fi incluse in Contract, daca sunt acceptate de Agentia de turism organizatoare. Nicio cerinta speciala a calatorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in Contract. In cazul in care Calatorul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte Agentia de turism organizatoare inainte de achizitionarea pachetului, iar Agentia de turism organizatoare trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacante, luand in considerare nevoile acestuia. 

6.6. In cazul in care Calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere Contractul privind pachetul de servicii unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile Contractului respectiv, dupa ce notifica in scris Agentia de turism organizatoare cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. Agentia de turism organizatoare informeaza persoana care transfera Contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Persoana care transfera Contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat Contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer. In cazul in care Agentia de turism organizatoare nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa tranfere Contractul aceste sume de bani, Contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire. Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul Contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor de calatorie, atat Calatorul cedent cat si cel care preia Contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea Contractului initial si incheierea unuia nou. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea Contractului este conditionata de posiblitatea transferarii locului in avion, care depinde in mod exclusiv de compania aeriana. 

6.7. Calatorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate. 

6.8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele Calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri, etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. 

6.9. Calatorul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile Contractuale. 

6.10. Calatorul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie de clasificarea hotelului si de destinatie.

6.11. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din Contractul cu Agentia de turism organizatoare, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia de turism organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

6.12. Agentia de turism organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, cu 3 zile inainte de plecare. Calatorul se obliga sa anunte Agentia de turism organizatoare daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului Contract. Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentia de turism organizatoare pentru transmiterea diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata.

6.13. Călătorul are posibilitatea ca, într-un termen de 7 zile de la primirea din partea unei notificari din partea Oxigen Tour, să accepte modificarea propusă sau să înceteze contractul fără a plăti vreo penalitate de încetare in urmatoarele situatii: 

6.14. In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate in conformitate astfel cum s-a convenit in prezentul contract, calatorul va primi din partea Oxigen Tour servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. 

6.15. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Oxigen Tour va oferi fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială. 

6.15.1. În cazul în care serviciile alternative propuse, conform art. 6.15, au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, agenția de turism organizatoare acordă călătorului o reducere adecvată a prețului. 

6.15.2. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse conform art. 5.5 doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie sau reducerea de preț acordată este inadecvată. 

6.16. In cazul in care calatorul se afla in dificultate, va primi asistenta din partea Oxigen Tour: F urnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea turistului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 

6.17. Atunci cand turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta. 

6.18. Daca agentia de turism organizatoare nu a indeplinit cerintele in materie de informare cu privire la comisioane, tarife, penalitati de incetare sau alte costuri suplimentare inainte de incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul nu suporta respectivele comisioane, tarife, penalitati de incetare sau alte costuri. 

6.19. Calatorul are obligatia sa comunice agentiei Oxigen Tour fara intarzieri nejustificate, orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele cazului.

6.19.1. In cazul in care Oxigen Tour nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Oxigen Tour refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata. 

6.20. In cazul in care calatorul are cerinte speciale referitoare la pachetul de servicii de calatorie, le va adresa in scris la adresa contact@oxigentour.ro iar in situatia in care acestea vor fi acceptate de catre Oxigen Tour vor fi incluse explicit in prezentul contract. 

6.21. Calatorii nu pot renunta la drepturile care le sunt conferite prin ordonanta nr. 2, din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. 

6.22. În cazul în care calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre serviciile contractate, si alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele calatorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către turist. In situatia in care calatorul isi schimba hotelul, fara a anunta in prealabil agentia prin email, resposanbilitatea financiara a schimbarii ii apartine.

6.23. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Oxigen Tour nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calator ca urmare a nerespectării acestui alineat. 

6.24. Calatorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele, vor fi suportate de către acesta. 

6.25. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de calatorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.26. In cazul comercializarii unui pachet de servicii turistice in care cazarea este partajata intre doi sau mai multi turisti care au acceptat participarea in aceste conditii, prin comanda ferma pe site, Touroperatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru buna intelegere si compatibilitate intre acestia, pe perioada sejurului. 

7. Modificarea pretului Contractului 

7.1. Pretul pachetului de servicii de calatorie este stabilit prin Contract. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de Contract sau orice element principal ce face obiectul Contractului, la cererea titularului din Contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata Calatorului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare. 

7.2. Dupa incheierea Contractului privind pachetul de servicii de calatorie, dar mai inainte de data inceperii derularii excursiei, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: 

7.2.1. pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, 

7.2.2. nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in Contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si 

7.2.3. cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism organizatoare va trimite Calatorului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului

8. Modificari, retrageri, anulari 

8.1. Calatorul poate inceta Contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care Calatorul inceteaza Contractul privind pachetul de servicii de calatorie, la cererea sa, acesta poate fi obligat sa plateasca Agentiei de turism organizatoare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.

8.2. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de Contract sau orice alt element principal ce face obiectul Contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.


8.3. Conditiile de anulare pot diferi in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in mod expres, in fiecare rezervare, in rezumatul Contractului sau in anexa aferenta produsului vandut in situatia in care acestea difera fata de conditiile standard de penalizare a Calatorului aplicabile. 

8.4. Conditiile standard de penalizare a Calatorului aplicabile in cadrul Excursiilor efectuate in afara Romaniei: 

8.4.1. 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii; 

8.4.2. 70% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii; 

8.4.3. 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii; 

8.4.4. 100% din pretul pachetului de servicii, in cazul in care Calatorul a achizitionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last Minute, sau alte programe similare indiferent de data la care Calatorul solicita renuntarea. 

8.5. Conditiile standard de penalizare a Calatorului aplicabile in cadrul Excursiilor efectuate in Romania 

8.5.1. Pentru excursiile de 1 zi in Romania: 

8.5.1.1. 0% si cu obtinerea unui voucher de calatorie cu contravaloarea sumei achitate, daca renuntarea se face cu mai mult de 5 zile calendaristice inainte de data plecarii ;

8.5.1.2. 50% penalitate si 50 % voucher de calatorie pentru excursiile viitoare Oxigen daca renuntarea se face in intervalul 2-5 zile inainte de data plecarii;

8.5.1.3. 100% penalitate daca renuntarea se face cu mai putin de 48 ore inainte de ora inceperii excursiei .

8.5.2. Pentru excursiile de 2 sau mai multe zile in Romania: 

8.5.2.1. 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 30 – 15 zile calendaristice înainte de data plecării; Penalizarea se transforma intr-un voucher de calatorie in excursiile ulterioare; 

8.5.2.2. 35% daca renuntarea se face in intervalul 15 – 10 zile calendaristice inainte de data plecarii;

8.5.2.3. 50% daca renuntarea se face in intervalul 10-5 zile calendaristice inainte de data plecarii; 

8.5.2.4. 70% daca renuntarea se face in intervalul 5-2 zile calendaristice inainte de data plecarii 

8.5.2.5. 100% daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 2 zile calendaristice inaintea plecarii. 

8.5.3. Nu constituie motiv de restituire a sumei achitate prezentarea in cadrul excursiei cu echipament necorespunzator participarii la programul contractat. Astfel, calatorului i se vor retine toate cheltuielile datorate agentiei legate implementarea pachetului de calatorie. Oxigen Tour va anunta de fiecare data in cadrul pachetelor de calatorie comercializate echipamentul minim necesar pentru participarea in cadrul excursiilor. Aceste informatii sunt publice, pe site-ul agentiei, si vor fi luate la cunostinta de catre calator in momentul inscrierii in excursie.

8.6. Daca turistul solicita efectuarea unor modificari in contract, cum ar fi modificarea datei de plecare, a numelui, a localitatii sau a hotelului, Agentia organizatoare poate solicita suplimentar o suma egala cu suma de anulare-decomandare rezervari, care nu va fi mai mica de 25 euro de persoana; schimbarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. 

8.7. In cazul in care in urma retragerii sau renuntarii la pachetul de servicii turistice, pagubele provocate Agentiei organizatoare nu vor fi acoperite prin procentele de penalizare mai sus mentionate, turistul va fi obligat sa acopere aceste pagube, care insa nu pot depasi valoarea totala a contractului. Agentia va trebui sa demonstreze prin facturi de la furnizorii de servicii achizitionate toate cheltuielie realizate in contul respectivului turist care alege sa se retraga; 

8.8. Agentia de turism organizatoare poate inceta Contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi Calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri: 

8.8.1. numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in Contract, iar Agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe Calator cu privire la incetarea Contractului in termenul stabilit in Contract, dar nu mai tarziu de: 
i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; 
ii) 7 sapte zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; 
iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; Turistul nu poate solicita despagubiri agentiei in cazul in care anularea s-a facut ca urmare a nerealizarii numarului minim de persoane, a unui caz de forta majora, a unui caz fortuit, stari de pandemie, stari de urgenta sau alte interdictii iinstituite de catre autoritatile din tara de plecare a calatorului sau din tara de destinatie si in cazul in care turistul a fost informat asupra acestor modificari. 

8.8.2. Agentia de turism organizatoare nu poate executa Contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare a unui caz de forta majora, a unui caz fortuit, stari de pandemie, stari de urgenta sau alte interdictii instituite de catre autoritatile din tara de plecare a calatorului sau din tara de destinatie si in cazul in care turistul a fost informat asupra acestor modificari mai inainte de inceperea executarii pachetului. 

8.9. Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor de calatorie, Calatorul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire. In cazul in care Calatorul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a Contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii de calatorie se va face exclusiv de catre compania de asigurare, daca Calatorul a incheiat o astfel de asigurare storno. 

8.10. Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in Contract, Agentia de turism organizatoare va oferi, fara costuri suplimentare pentru Calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in Contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de Agentia de turism organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in Contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie. Calatorul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in Contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata. 

8.11. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie de la Oxigen Tour și a achitat un avans, insa nu achita ratele în termenul specificat în prezentul contract, contractul se consideră reziliat de drept, fara vreo alta notificare sau formalitate a Calatorului sau interventia vreunei instante judecatoresti, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reținerea penalizărilor prevăzute la art 8.4. din prezentul contract.

8.12. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care agenția de turism organizatoare dovedește că neconformitatea apare într-una din următoarele situații: 

8.12.1. este imputabilă călătorului; 

8.12.2. este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă;

8.12.3. imposibilitatea implementarii unuia sau mai multor obiective turistice se datoreaza conditiilor meteo nefavorabile, schimbarilr de program ale operatorilor locali, grevelr, manifestatiilor, altor cauze obiective care impiedica realizarea acestora conform contract.

8.12.4. Agentia de turism organizatoare a remediat imediat neconformitatile sesizate de calator , iar acestea nu au fost contestate la randul lor in conditiile art. 9 din prezentul contract. 

8.12.5. este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare precum si in conditiile art. 11.3. din contract. 

8.13. Despagubirea care trebuie platita de catre Oxigen Tour este limitata la pretului total al pachetului cu exceptia: vatamarilor corporale sau daunelor provocate intentionat sau din neglijenta si valoarea despagubirilor este specificata in conventiile internationale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeana

8.14. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii din cauze imputabile calatorului, calatorului i se vor reține toate cheltuielile datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.

8.15. In cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia, se aplica o penalitate de 100% din valoarea contractului.

8.16. Calatorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de calatorie pe care le-a contractat la adresa de e-mail contact@oxigentour.ro sau personal la sediul Oxigen Tour din Str. Sergent Nastase Pamfil nr. 38, Sector 2, Bucuresti.. Fara cerere de renuntare, contractul produce efecte juridice considerandu-se a fi in fiinta;

8.17. Toate sumele menționate la pct. anterioare din prezentul contract, se vor reține de către Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. 

9. Reclamatii si litigii, asistenta calatilor si raspunderea contractuala 

9.1. In cazul in care Calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului). 

9.2. Atat Agentia de turism organizatoare ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice de la receptionarea acesteia sa comunice Calatorului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu se va da curs reclamatiilor facute la finalul calatoriei despre care Oxigen Tour nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului, si nici acelora facute in numele mai multor Calatori care au achizitionat acelasi pachet turistic in aceeasi perioada, in lipsa unui mandat special acordat in conditiile legii in acest sens.

9.3. In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: neconformitatea nu poate fi remediata si remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, turistul are dreptul la o reducere de pret in acord cu serviciul prestat; 

9.3.1. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. 

9.4. Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat si in scris de catre turist. 

9.5. Turistul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: este imputabila calatorului si este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; Agentia de turism organizatoare a remediat imediat neconformitatile sesizate de calator , iar acestea nu au fost contestate la randul lor in conditiile art. 9 diin prezentul contract si este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare precum si in conditiile art. 11. din contract. 

9.6. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare. 

9.7. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, partile convenind ca acestea sa fie solutionate de catre instantele competente de la sediul Agentiei de turism organizatoare. 

9.8. Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, turistul poate folosi urmatoarele date de contact: Agentia organizatoare: telefon (40) 371 235 840, e-mail: contact@oxigentour.ro . 

10 Asigurări 

10.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, cu polita de Asigurare emisa de German Romanian Assurance SA, Seria IF-i, nr.4004/01.03.2024, valabilă până la data de 08.01.2025, afișată pe pagina web a agenției de turism www.oxigentour.ro 

10.2. Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare cauzate de anulare a excursiei, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. Oxigen Tour va recomanda incheierea de Asigurare Storno si Asigurare de calatorie. 

11. Raspunderea 

11.1. Răspunderea pentru erorile de rezervare

11.2. Oxigen Tour este răspunzătoare pentru orice erori cauzate de defecțiuni tehnice din sistemul de rezervare care îi sunt imputabile și, în cazul în care a fost de acord să organizeze rezervarea unui pachet sau a serviciilor de călătorie care fac parte din serviciile de călătorie asociate, pentru erorile comise în timpul procesului de rezervare.

11.3. Oxigen Tour nu este răspunzătoare pentru erorile de rezervare imputabile călătorului sau cauzate de circumstanțe inevitabile și extraordinare, in caz de pandemie, stare de urgenta sau alte interdictii instituite de catre autoritati in tara de plecare a calatorului sau in tara de destinatie, sau când eroarea/prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de cazul fortuit potrivit art. 1351 si urm. cod civil . 

12. Notificari 

12.1. Comunicarea intre cele doua parti a fost agreata prin urmatoarele mijloace considerate oficiale:Pentru Oxigen Travel Nature SRL: Tel (40) 371 235 840, e-mail contact@oxigentour.ro, adresa Str. Sergent Nastase Pamfil nr. 38, Sector 2, Bucuresti. 

12.2. Pentru Calator: [[firstname]] [[lastname]], domiciliat/domiciliata in [[adresa_completa]], telefon [[telephone]], E-mail [[email]] 

12.3. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresele de corespondenta stabilite in partea introductiva a prezentului contract. 

12.4. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 

12.5. Daca confirmarea se trimite prin fax sau email, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 

12.6. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

12.7. Numar de urgenta Oxigen: +40 726 992 873.

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal prelucrate de OXIGEN TOUR 

13.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

13.2. OXIGEN TOUR poate prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (daca este aplicabil), numarul de inregistrare TVA (daca este cazul). 

13.3. Persoanele vizate: calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane de contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau institutiilor/autoritatilor publice. 

13.4 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal. Prelucram datele cu caracter personal, colectate in baza prezentului contract, in urmatorele scopuri: 

13.4.1 Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.; 

13.4.2 In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

13.5 Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.

13.5.1 OXIGEN TOUR va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia acelor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor rezervate sau achizitionate de dumneavoastra, respectiv partenerilor OXIGEN TOUR de afaceri, inclusiv partenerilor in afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea beneficia de serviciile achizitionate) fara consimtamântul dumneavoastra expres si anterior. 

13.5.2 De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres formulate), etc

13.6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal 

13.6.1 OXIGEN TOUR va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pana la finalizarea scopului pentru care au fost colectate sau ulterior, conform obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra. 

13.6.2 Ulterior, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre OXIGEN TOUR pe durata de timp prevazuta in procedurile interne sau vor fi distruse. 

13.6.3 Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. 

13.7. Pentru exercitarea drepturilor de plangere va puteti adresa Oxigen Tour prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Strada Elev Stefanescu nr 13, Bloc 451, etaj 2, ap 26, Sector 2, Bucuresti (punct de lucru Str. Sergent Nastase Pamfil nr. 38, Sector 2, Bucuresti), sau trimitand un email la adresa protectiedate@oxigentour.ro. 

13.8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs si ale persoanelor pentru care faceti rezervarea, de catre Oxigen Tour. 

13.9. Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Oxigen Tour, puteti accesa site-ul www.oxigentour.ro sectiunea Politica de confidentialitate. 

13.10. Prin semnarea prezentului contract confirm ca am citit, am fost informat(a) corect, complet, am luat cunostinta si inteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protectia atât a datelor personale proprii, cât si protectia datelor personale ale minorului cu care voi calatori.

14. Dispoziții finale 

14.1. Drepturile la despăgubiri sau la reducerea prețului în temeiul Ordonantei nr.2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative nu aduc atingere drepturilor călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și în temeiul convențiilor internaționale. 

14.2. .Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonantei nr.2 din 2 august 2018 (privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative). 

14.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul. 

14.4. Calatorul declară că Oxigen Tour l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonantei nr.2 din 2 august 2018 (privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative). 

14.5. Partile au toate elementele necesare formarii unei reprezentari corecte, fidele si reale asupra obiectului prezentului contract si asupra obligatiilor constituite prin acesta. 

14.6. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, calatorul declara ca a luat la cunoștință de condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta Oxigen Tour si ca își exprimă acordul in acest sens. 

14.7. Calatorul declara ca a luat cunostinta si a inteles contractul in integralitatea sa, ca prevederile acestui contract, in forma si substanta lor, reprezinta rezultatul manifestarii acordului sau de vointa, neconsiderandu-le a fi abuzive din nici un punct de vedere, înlăturând orice înțelegere orală sau scrisă cu agentia, anterioară sau ulterioară încheierii lui, dacă nu se constituie ca act adițional la prezentul contract.

14.8. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

14.9. Orice modificare a adreselor de fax, email, sediu social, adresa de corespondenta ale uneia dintre parti trebuie adusa la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maxim 24 de ore de la intervenirea modificarii. In caz contrar, partile convin ca intreaga corespondenta adresata la nr de fax, email, sediu social, adresa stabilite prin prezentul contract sa fie considerata valabil indeplinita, partea in culpa urmand a suporta toate consecintele ce decurg din aceasta. Prezentul contract cuprinde 14 articole si a fost tranmis la data de [[data_contract]] catre calator pe adresa de email . E-mail [[email]] 

PROCES VERBAL LA CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE CALATORIE 
Seria [[serie_contract]] nr. [[nr_contract]] [[order_id]] din data de [[data_contract]]

SC Oxigen Travel Nature SRL cu sediul social in Bucuresti, Strada Elev Stefanescu nr 13, Bloc 451, etaj 2, ap 26, Sector 2, Bucuresti (punct de lucru Str. Sergent Nastase Pamfil nr. 38, Sector 2, Bucuresti), Cod de Inregistrare Fiscala RO 35825795, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4060.2016, titulara a Licentei de turism nr. 891 pentru Agentia de Turism Oxigen Tour. Polita de Asigurare emisa de German Romanian Assurance SA, Seria IF-i, nr.4004/03.01.2024, valabilă până la data de 08.01.2025 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.oxigentour.ro, cont bancar RON deschis la ING, RO11INGB0000999906048760 RON, sau RO90INGB0000999906144241 EUR, reprezentata prin D-nul Voicu Andrei Catalin – Reprezentant legal, denumită în continuare AGENTIA Si

Și calatorul/reprezentantul calatorului: Domnul/Doamna [[firstname]] [[lastname]], domiciliat/domiciliata in [[adresa_completa]], telefon [[telephone]], participant la pachetul de servicii de calatorie
Calatorul/reprezentantul calatorului: Domnul/Doamna Andrei Liviu, domiciliat/domiciliata in , telefon 0740063014 participant la pachetul de servicii de calatorie [[locatie]] din perioada [[perioada]] 

1. se obliga:

1.1. Să ia la cunoştinţă regulile de conduita, dovedind acest lucru prin semnarea procesului verbal in cauza;

1.2. Să respecte programul recomandat de către organizatori în pachetul deservicii de calatorie/excursie (orele de plecare, orele de sosire, durata pauzelor);

1.3. Să respecte itinerariul recomandat și să nu se abată de la traseul stabilit de organizatorii prezenți în excursie;

1.4. Să respecte indicațiile organizatorilor cu privire la folosirea echipamentului de alpinism (daca e cazul);

1.5. Să își respecte colegii de drum, precum și pe celelalte persoane prezente sau întâlnite în această expediție (șoferii, angajații punctelor de atracție turistică, angajații punctelor de cazare etc);

1.6. Să nu consume băuturi alcoolice pe traseu;

1.7. Să nu fumeze în mijloacele de transport, în locurile publice închise unde nu este permis fumatul, nici în timpul desfășurării activităților specifice turismului montan;

1.8. Să nu distrugă bunurile existente în mijloacele de transport, la locul de cazare sau cele întâlnite la vizitarea atracțiilor turistice;

1.9. Să înștiințeze organizatorii în cazul apariției de probleme medicale și să nu pornească în traseul montan în cazul apariției de probleme medicale.

1.10. Sa isi asume responsabilitatea in cazul infectarii cu noul coronavirul in cadrul excursiilor organizate de organizator;

1.11. Sa nu participe in cadrul excursiei daca s-au intors din zone rosii, daca prezinta simpome ale bolii;

1.12. Sa respecte toate masurile de igiena recomandate de autoritati: spalatul des pe maini, purtarea mastii si a manusilor, distantarea sociala,

2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea în activitățile desfășurate a persoanelor care au consumat bauturi alcoolice (sau medicamentatie) sau persoanelor care nu doresc să folosească cu bună intenţie echipamentele puse la dispoziţie, sau traseul marcat.

3. Participarea la acesta excursie și la activitățile din cadrul acestuia se face voluntar, pe propria răspundere, fiecare turist consimţind că nu a fost forţat, obligat în nici un fel să participe.

4. Calatorii îşi asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărută în urma desfășurarii activităților din cadrul excursiei.

5. Calatorul este de acord sa fie fotografiat in timpul desfasurarii pachetului turistic, iar dupa terminarea acestuia este de acord sa fie prezent in materialele foto si video realizate de catre agentie in scopul promovarii viitoarelor pachete turistice. In situatia in care calatorul nu este deacord sa fie fotografiat in cadrul excursiilor, va mentiona acest aspect catre ceilalti turisti/ghizi care fac fotografii. In situatia in care calatorul constata ca pe canalele media ale agentiei sunt postate fotografii in care acesta apare, si doreste sa isi retraga consimatamantul va da un email la protectiedate@oxigentour.ro mentionand expres locul unde se gaseste fotografia care doreste sa fie stearsa.

6. Calatorii din cadrul acestei excursii declara ca nu sunt suferinzi de boli cronice, cardiace sau alte afectiuni care le-ar putea periclita viata in cazul efectuarii acestei excursii si activitatilor mentionate in program si ca sunt apti din punct de vedere fizic pentru efort.

7. In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute la punctul 2, calatorul declara ca isi asuma intreaga raspundere pentru sanatatea sa fizica si psihica in cazul participarii la aceasta excursie, agentia fiind exonerata de la raspundere materiala si morala pentru consecintele rezultate in urma efectuarii activitatilor propuse in program. Ghizii reprezinta in mod direct agentia Oxigen Tour in aceasta excursie si pot modifica traseul in cazul conditiilor meteo nefavorbaile sau a pericolelor neprevazute, aparute in cadrul acestei excursii.

8. In situatia omiterii cu intentie a prezentarii in fata organizatorilor din cadrul agentiei de turism (agenti, ghizi, manager) prin completarea prezentului formular, calatorul este direct raspunzator pentru traumele fizice si psihice ce ar putea surveni din cauza acestora. In situatia in care calatorul omite cu intentie prezentarea bolilor sau afectiunilor de care sufera, iar ghidul insotitor considera ca participarea in cadrul excursiei a calatorului ar putea periclita viata acestuia, sau a celorlalti participanti, ghidul poate interzice calatorului sa participle la activitatile prezentate in program, fara ca agentiei sa ii fie cerute despagubiri din partea calatorului in acest caz.

9. Calatorul declară că efectuează activitățile sportive montane pe propria răspundere;

10. În cazul nerespectării acestor reguli mentionate in contract si in procesul verbal, agentia de turism SC Oxigen Travel Nature SRL este absolvită de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute.

Sunt suferind de (nominalizati) ................................

Nu sunt suferind de boli,afectiuni..............................

Orice altceva care este important de mentionat pentru participarea mea in traseu/excursie .........................................................................

Continutul prezentului document este format din Contractul cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie Seria [[serie_contract]] nr. [[nr_contract]] [[order_id]] din data de [[data_contract]] (si Proces verbal LA CONTRACT CADRU Seria [[serie_contract]] nr. [[nr_contract]] [[order_id]] din data de [[data_contract]] cu 10 articole.


SC OXIGEN TOUR SRL

VOICU ANDREI CATALIN

[[firstname]] [[lastname]]
[[semnaturasistampila]][[semnaturaclient]]

Aboneaza-te la newsletter!
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si fii la curent cu cele mai proaspete informatii despre excursiile tale preferate.
Asigurare storno
Asigurarea Storno va fi incheiata in momentul achitarii pachetului turistic, integral. Va rugam sa cititi Informatiile despre Asigurarea Storno si Conditiile Generale de Asigurare.”