Best Deals
Excursiile weekendului Excursiile weekendului 20-21 August Vacante 2022

Politica de confidentialitate


Stimati Vizitatori,

OXIGEN TRAVEL NATURE SRL - agentia de turism OXIGEN TOUR administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web în conformitate cu dispozitiile legislatiei în vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public.

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

1. Scop

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

- Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. deruleaza tranzactii , reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. ;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau ale persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

- Angajatii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

- Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

-Vizitatori ai ste-ului S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;


Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ult