Politica de confidentialitate


Stimati Vizitatori,

OXIGEN TRAVEL NATURE SRL - agentia de turism OXIGEN TOUR administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web în conformitate cu dispozitiile legislatiei în vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public.

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

1. Scop

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

- Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. deruleaza tranzactii , reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. ;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau ale persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

- Angajatii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

- Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

-Vizitatori ai ste-ului S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;


Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal
Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila;

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. deruleaza tranzactii ocazionale(comenzi), reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, precum si membrilor familiilor acestora(daca este cazul) in vederea prestarii serviciilor comerciale, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016;

 Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai acestuia (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, „Persoane vizate”).

 2.1. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

2.1.2 Scopurile prelucrarii datelor caracter personal

S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

2.1.3. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Societatii a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, a informatiilor despre pachetul turistic achizitionat sau a urmatoarelor pachete turistice care ar putea fi de interes pentru dumneavoastra etc.; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor;implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal.Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.1.4. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: derularea si gestionarea relatiei contractuale(comenzii) cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor; derularea in bune conditii a tranzactiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operatiunilor de plati; gestionarea calitatii datelor; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

2.1.5. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Societatea prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, segmentarea clientilor; reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau servicile contractate de catre persoana vizata.

2.1.6 In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri: 
marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. si/sau ale partenerilor acesteia; generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. va prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate de catre client direct in contextul relatiei contractuale cu Societatea, datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Societatii, precum si date ce rezulta din operatiunile de plata. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. sa identifice preferintele in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii interesante pentru client. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. va aduce in atentia clientului oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru acesta. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate ale fiecarui turist in parte, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta.Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

2.1.7. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. le genereaza pe baza acestora, respectiv: date de tranzactionare, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor comerciale si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Societatii.

2.1.8.Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , parteneri contractuali/ imputerniciti ai S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, furnizorii de servicii si bunuri, organizatii profesionale.

2.1.9.Durata prelucrarii

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii serviciilor comerciale, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.10. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. nu transfera date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE sau in afara UE. In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca in viitor S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. sa transfere anumite categorii de date. Pentru transferurile in afara UE, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. Lista statelor unde vor fi tranferate datele va fi afisata(actualizata) pe siteul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. la prezenta sectiune.

2.1.11. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

2.1.12. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Societatea sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.13. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa ne transmiteti solicitarea printr-un e-mail catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. in acest sens, la urmatoarea adresa: contact@oxigentour.ro

2.1.14. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, Beneficiarilor reali, precum si membrii familiilor acestora(daca este cazul).

2.2. Client persoana juridica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client Persoana Juridica (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. .

2.3 Relatia S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. - parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. .

In masura in care oricare partener contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. dezvaluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizand in acest sens textul de informare:

Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca e cazul, astfel incat Clientul sa poa