Best Deals
Excursiile weekendului Excursiile weekendului 20-21 August Vacante 2022

Contract cadru Oxigen


 

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE CALATORIE

Seria .................... Nr. ................ din data de ............................

 

1. Părțile contractante: SC Oxigen Travel Nature SRL cu sediul social in Bucuresti, Strada Elev Stefanescu nr 13, Bloc 451, etaj 2, ap 26, Sector 2, Bucuresti (punct de lucru Str. Făinari, Nr.26, Bl.50, Sc.D, Interfon 101,Sect.2, București, Romania), Cod de Inregistrare Fiscala RO35825795, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4060.2016, titulara a Licentei de turism nr. 891 din 21.05.2019 pentru Agentia de Turism Oxigen Tour. Polita de Asigurare emisa de German Romanian Assurance SA, Seria IF-i, nr.3269/08.12.2021, valabilă până la data de 08.01.2023  privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.oxigentour.ro,  cont bancar RON deschis la  ING, RO11INGB0000999906048760 RON,  reprezentata prin D-nul Voicu Andrei Catalin – Reprezentant legal, denumită în continuare Oxigen Tour

Și calatorul/reprezentantul calatorului: Domnul/Doamna .............................................. domiciliat/domiciliata in , telefon ................................. , au convenit la incheierea prezentului contract:

Comunicarea intre cele doua parti a fost agreata prin urmatoarele mijloace considerate oficiale:

- Oxigen Travel Nature SRL – adresa de e-mail contact@oxigentour.ro, adresa Str. Făinari, Nr.26, Bl.50, Sc.D, Interfon 101,Sect.2, București.

- Calatorul – SMS: ...................................., E-mail .................................

2. Obiectul contractului - Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii de calatorie mentionat mai jos înscris în voucher, sau orice alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. Anexele fac parte din contract.

2.1 Denumirea pachetului de servicii de calatorie .....................................................................

2.2 Destinatia......................................, Perioada .................................

2.3 Nr. Persoane inscrise...........

2.4. Numele persoanelor inscrise: .................................

2.5.  Servicii asigurate:

a. Cazare .....................................

Conditiile de cazare  sunt cele standard in camere cu pat twin sau dublu si MD standard. Pentru solicitari particulare legate de cazare va rugam sa va adresati la adresa de mail contact@oxigentour.ro inainte de inceperea programului turistic. Solicitarile aparute dupa inceperea pachetului turistic pot fi rezolvate doar in masura in care hotelul are disponibilitate pentru solicitarea respectiva.

b. Transport..........................................

c. Program Turistic: 

Conform pachetului de călătorie

d. Alte servicii: 

2.6.  Servicii neincluse in pachetul de servicii de calatorie: 

3. Pretul

Pretul pachetului este ................................ si cuprinde costul serviciilor efective si comisionul agentiei.

Pretul include si:................