Best Deals

Contract cadru Oxigen


CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE CALATORIE

Nr........... Data..........

 

 1. Părțile contractante:

SC Oxigen Travel Nature SRL cu sediul social in Bucuresti, Strada Elev Stefanescu nr 13, Bloc 451, etaj 2, ap 26, Sector 2, Bucuresti (punct de lucru Str. Făinari, Nr.26, Bl.50, Sc.D, Apartament 101, Parter, Interfon 101 C,Sect.2, Bucuresti, Romania), Cod de Inregistrare Fiscala 35825795, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4060.2016, titulara a Licentei de turism nr. 891 pentru Agentia de Turism Oxigen Tour. Polita de Asigurare emisa de  City Insurance Seria BN - nr.000001506/09.01.2020 valabilă până la data de 08.01.2021  privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.oxigentour.ro, cont bancar RON deschis la  ING, RO11INGB0000999906048760 RON,  reprezentata prin D-nul Voicu Andrei Catalin – Reprezentant legal, denumită în continuare Oxigen Tour

Și

Calatorul/reprezentantul calatorului,

Domnul/Doamna ............................................, domiciliat/domiciliata in................................................, telefon...............................................,denumit in continuare Calator ,

au convenit la incheierea prezentului contract:

 1. Obiectul contractului - Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii de calatorie mentionat mai jos înscris în voucher, sau orice alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. Anexele fac parte din contract.
 2. Denumirea pachetului de servicii de calatorie ............................
 • Destinatia ................................,
 • Perioada .................
 • Nr. Persoane inscrise  ......                       
 • Numele persoanelor inscrise:
  •  ..........................
  •  ..........................