Best Deals
Excursiile weekendului 28-29 noiembrie Excursiile weekendului 5-6 Decembrie Excursiile weekendului 12-13 Decembrie Vacanță 1 Decembrie Revelion 2021

Contract cadru Oxigen


 

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE CALATORIE

Seria .................... Nr. ................ din data de ............................

 

1. Părțile contractante: SC Oxigen Travel Nature SRL cu sediul social in Bucuresti, Strada Elev Stefanescu nr 13, Bloc 451, etaj 2, ap 26, Sector 2, Bucuresti (punct de lucru Str. Făinari, Nr.26, Bl.50, Sc.D, Interfon 101,Sect.2, București, Romania), Cod de Inregistrare Fiscala 35825795, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4060.2016, titulara a Licentei de turism nr. 891 din 21.05.2019 pentru Agentia de Turism Oxigen Tour. Polita de Asigurare emisa de  City Insurance Seria BN - nr.000001506/09.01.2020 valabilă până la data de 08.01.2021  privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.oxigentour.ro,  cont bancar RON deschis la  ING, RO11INGB0000999906048760 RON,  reprezentata prin D-nul Voicu Andrei Catalin – Reprezentant legal, denumită în continuare Oxigen Tour

Și calatorul/reprezentantul calatorului: Domnul/Doamna .............................................. domiciliat/domiciliata in , telefon ................................. , au convenit la incheierea prezentului contract:

Comunicarea intre cele doua parti a fost agreata prin urmatoarele mijloace considerate oficiale:

- Oxigen Travel Nature SRL – adresa de e-mail contact@oxigentour.ro, adresa Str. Făinari, Nr.26, Bl.50, Sc.D, Interfon 101,Sect.2, București.

- Calatorul – SMS: ...................................., E-mail .................................

2. Obiectul contractului - Îl constituie vânzarea de către Agenție a pachetului de servicii de calatorie mentionat mai jos înscris în voucher, sau orice alt înscris anexat prezentului contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie. Anexele fac parte din contract.

2.1 Denumirea pachetului de servicii de calatorie .....................................................................

2.2 Destinatia......................................, Perioada .................................

2.3 Nr. Persoane inscrise...........

2.4. Numele persoanelor inscrise: .................................

2.5.  Servicii asigurate:

a. Cazare .....................................

b. Transport..........................................

c. Program Turistic: 

Conform pachetului de călătorie

d. Alte servicii: 

2.6.  Servicii neincluse in pachetul de servicii de calatorie: 

3. Pretul

Pretul pachetului este ................................ si cuprinde costul serviciilor efective si comisionul agentiei.

Pretul include si:............................................

Modalitatea de plata:

3.1.              Prețul pachetului este cel stipulat in prezentul contract și se compune din costul serviciilor de calatorie efective si comisionul Agenției. Acesta poate reprezenta pretul intreg al pachetului de servicii de calatorie, asa cum este prezentat pe site-ul www.oxigentour.ro, sau doar participarea la anumite activitati din cadrul pachetului de servicii de calatorie conform optiunii calatorului.

3.2.            &