Concurs
Win An
Adventure

Concurs Win an Adventure


1. Organizator:

Concursul <<Win an adventure >> este organizat de SC OXIGEN TRAVEL NATURE SRL (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul social in Bucuresti, Strada Elev Stefanescu nr 13, Bloc 451, etaj 2, ap 26, Sector 2, Bucuresti (punct de lucru Bulevardul Gheorghe Sincai, nr 9, bl.3, sc A, ap 6, Bucuresti, Romania), Cod de Inregistrare Fiscala 35825795, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4060.2016, titulara a Licentei de turism nr. 7589 pentru Agentia de Turism Oxigen Tour, reprezentata prin Voicu Andrei Catalin, in calitate de Administrator.

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2. Locul de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara online pe pagina de Facebook a agentiei Oxigen Tour https://www.facebook.com/OxigenTour/ si pe site-ul agentiei Oxigen Tour: www.oxigentour.ro

3. Perioada de desfasurare a Concursului:

Concursul se desfasoara in perioada 16.04.2018 -12.09.2018 inclusiv.

Rezultatele concursului vor fi afisate la sfarsitul fiecarei luni, in ultima zi lucratoare,pe pagina de Facebook a agentiei Oxigen Tour https://www.facebook.com/OxigenTour/ si pe site-ul Oxigen Tour - http://www.oxigentour.ro/concurs-win-an-adventure/ .

4. Mecanismul Concursului:

4.1. Inscrierea la Concurs.Pentru a se inscrie in Concurs, participantii trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

· Sa acceseze pagina de concurs de pe siteul Oxigen Tour - http://www.oxigentour.ro/concurs-win-an-adventure/ pentru a lua la cunostinta regulamentul prezentului concurs sau postarea de pe pagina de Facebook a agentiei Oxigen Tour: https://www.facebook.com/OxigenTour/

- Sa dea like paginii de Facebook a agentiei Oxigen Tour: https://www.facebook.com/OxigenTour/

- Sa dea tag prietenului care il va insoti in aventura

- Sa dea share la postare pe pagina persoanala de Facebook.

4.2. Validarea inscrierii

Se considera ca participantul este inscris in mod valabil in Concurs, daca intruneste toate conditiile de la punctul 4.1

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in Concurs a participantilor care nu respecta cerintele Concursului.

4.3. Prin inscrierea la Concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior acest lucru, cu acte.

4.4. Un participant poate fi descalificat in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul si prezentul Regulament, sau daca observa fraudarea sau incercarea de fraudare a concursului in orice fel. Organizatorul considera inscrierea la Concurs ca o acceptare implicita a acestui Regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

4.5. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest Concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la Concurs membrii echipei organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

Pentru evitarea oricarui dubiu, persoanele juridice nu pot participa si nu li se pot acorda premii in cadrul Concursului. Participantii trebuie sa se inscrie in calitate de persoane fizice. In scopurile prezentului Regulament, prin persoana juridica se intelege orice entitate care nu intra in categoria persoanelor fizice.

Participarea la acest Concurs presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament iar in cazul persoanelor desemnate castigatoare, precum si acordul privind transmiterea datelor personale in vederea expedierii premiului.

6. Anuntarea si validarea castigatorului.

6.1. Comentariile care participa la concurs vor fi selectate in ultima saptamana a lunii respective, de catre echipa Oxigen iar la ora 18:00 castigatorul va fi anuntat. In fiecare luna se va selecta un alt castigator. Castigatorul poate beneficia de o singura excursie gratuita.

Castigatorul va fi anuntat atat pe site-ul www.oxigentour.ro cat si pe pagina de Facebook Oxigen Tour. Acesta va trebui sa intre in contact cu organizatorii concursului trimitand un mail la adresa aventura@oxigentour.ro cu numarul de telefon si datele din C.I. Daca interactiunea nu va avea loc in decurs de 24 de ore, organizatorii isi rezerva dreptul de a alege un alt castigator.

6.2. Daca persoana declarata castigatoare nu poate fi validata in sensul prezentului Regulament , Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i anula premiul si de a extrage alt castigator, urmand aceeasi procedura.

6.3 Daca persoana declarata castigatoare a achizitionat deja oferta de revelion, va primi banii achitati deja inapoi.

7. Premiul Concursului si acordarea acestuia.

7.1. In cadrul acestui Concurs se acorda urmatorul premiu:

O excursie de o zi pe luna pentru persoana castigatoare si prietenul/a acestuia/acesteia.

7.2. Valoarea totala a premiului variaza 675 si 800 lei

7.3. In cadrul acestui Concurs nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

7.4. Premiul va fi acordat castigatorului sub conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament.

7.5. Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa aiba disponibilitate de calatorie in perioada necesara.

8. Litigii:

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, raman competente instantele de la sediul Organizatorului.

8.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

8.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

8.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

8.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

8.6. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un participant la Concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

8.7. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiului.

8.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea Oxigen Tour sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

8.9. Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest Concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

9. Regulamentul Concursului:

9.1. Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul Oxigen Tour: - http://www.oxigentour.ro/concurs-win-an-adventure/ si pe pagina de Facebook - https://www.facebook.com/OxigenTour/ .

9.2. Participarea la acest Concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

9.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina Oxigen Tour: - http://www.oxigentour.ro/concurs-win-an-adventure/ si pe pagina de Facebook - https://www.facebook.com/OxigenTour/ . Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

In cazul nerespectarii prezentului Regulament/concurs, premiul castigat nu se va acorda.

SC OXIGEN TRAVEL NATURE SRL

Andrei Voicu - Administrator